Za'tarc


rasa autorů: Goa'uldi
typ technologie: útočné
seriál: Stargate SG-1


Tato technologie spočívá ve využití člověka jako prostředku k usmrcení cíle, aniž o tom postižená osoba sama ví.
K aplikaci této technologie stačí mít na několik vteřin přístup k vědomí oběti. Do mozku (konkrétně do podvědomí) se nahraje program, který se překryje falešnými vzpomínkami, takže postižená osoba nemá vůbec tušení, že se s ní něco dělo. Za'tarc se spustí při vizuálním kontaktu s cílem nebo při zvukovém podnětu. Program poté přebere kontolu nad lidským tělem a snaží se provést zadaný úkol. Pokud za'tarc zjistí, že už není schopen dosáhnout naprogramovaného cíle, sám sebe zabije.
Smrt za'tarca následuje i po úspěšném splnění mise, a to aby se zabránilo analýze jeho mozku a tím pádem i bližšímu prozkoumání této technologie.


epizody: