Typy technologií

A.I.

A.I. (anglická zkratka pro artificial intelligence) neboli veškeré technologie, u kterých lze s určitostí říct, že se jedná o umělou inteligenci. Za umělou inteligenci se považují takové technologie, které byly vytvořeny jinou rasou a projevují základní charakteristiky chování (například. pud sebezáchovy, inteligentní uvažování, samostatné rozhodování, rozmnožování se...). Výborným příkladem takové technologie je třeba Reese nebo Replikátoři.
komunikační

Technologie sloužící ke komunikaci na dlouhou nebo střední vzdálenost, případě jiné unikátní komunikační technologie. Vyspělé národy obvykle používají nadsvětelné komunikace založené na dlouhovlnném vysílání modulovaném tak, aby bylo schopno proniknout do hyperprostoru. Většina těchto technoloií umožňuje audiovizuální komunikaci, jen některé umožňují pouze zvukový přenos.
lékařské

Všechny typy technologií, které slouží k léčení nebo diagnostice fyzického stavu jedinců některé z ras. Jednoznačně nejvyspělejší ukázky této technologie vlastnili Antikové, kteří byli schopni sestavit zařízení s mocí nejen uzdravit a opravit nemocné nebo poškozené buňky, ale také vrátit život do mrtvého těla a dokonce stvořit život tam, kde nikdy předtím nebyl.
lodě a letouny

Velká většina technologicky vyspělýh národů je schopna uskutečňovat mezihvězdné cesty. Při tom používají různé typy lodí s nadsvětelným pohonem. Kromě těch jsou do této kategorie zařazeny také letouny buď primárně určené pro lety v atmosféře planety, nebo úplně neschopné vesmírného letu. Vedoucí rasou co se týče mezihvězdného cestování pomocí lodí se zdají být Asgardi, jejichž lodě jsou schopny přeletět vzdálenost mezi galaxiemi během několika vteřin.
obranné

Technologie sloužící k obraně. Zde se jedná primárně o různé druhy více či méně účinných energetických štítů. Patří sem však také různé obranné systémy lodí a základen a a také různá krycí a maskovací zařízení, ať už určená pro osobní použití, nebo chránící celé lodě nebo flotily lodí.


průzkumné

Většina národů, cestujících bránou mezi planetami za účelem poznání jiných ras, používá pro prvotní průzkum planet různé druhy průzkumných sond. Tyto sondy jsou vybaveny rozličnými senzory schopnými zjistit stav cílové planety a podat zprávu průzkumným jednotkám které je následují. Soundy jsou více či méně automatizované a většinou nejsou vybaveny žádnými obrannými ani útočnými systémy.
transportní

Veškeré technologie kromě lodí a letounů, sloužící k transportu jedinců a materiálu na dlouhé vzdálenosti. Nejznámějším příkladem takové technologie je právě hvězdná brána tvořící rozsáhlou síť v několika galaxiích. Kromě toho se jedná o různé energetické transportéry (např. asgardská trnasportní zařízení).


útočné

Technologie sloužící k omráčení, útoku a zničení. Od primitivních planých zbraní, přes rozná energetická děla až po bomby schopné pronikout skrz pevnou hmotu a zničit celou planetu. Co se týče lodních a ručních zbraní, většinou se jedná o energetické zbraně vystřelující svazky plazmy nebo elektromagnetických vln, v ostatních případech jde většinou o bomby.
výzkumné

Unikátní a pokusné technologie, případně různé měřící a analyzační přístroje. Tyto technologie se v bojích nijak neuplatňují, slouží pouze pro výzkum technologií jiných, nicméně dají se považovat za vůbec nejdůležitější typ technologií.