Technologie podle ras

Antikové

Nejstarší rasa naší Galaxie a původní stavitelé hvězdných bran. Původ Antiků není znám, nicméně předpokládá se, že se před miliony let vyvinuli na Tauri, odkud se rozšířili do celé galaxie. V průběhu milionů let dosáhli obrovského technologického rozkvětu. Na vrcholu jejich slávy se však naší galaxií začal šířit mor, který ničil veškerý život. Někteří Antikové před touto zkázou z naší části vesmíru odešli, jiní se povznesli a existují pouze jako forma energie. Jediné známé místo, kam Antikové odešli, byla Paegasova galaxie, kde rozšířili humanoidní rasu na stovky tamních planet. Poté, co však byli poraženi Wraithy, vrátili se zpět na Tauri odkud odešli neznámo kam. Antikové byli také jednou ze čtyř ras tvořících Alianci.

Aschenové

Jedna z mnoha ras, která se technologicky vyvinula poté, co Goa'uldi opustili jejich planetu. Aschenové jsou potomci Tauriů, nicméně díky jejich způsobu života nebylo možno zjistit původní národ, ze kterého se vyvinuli. Jde o technologicky vyspělou rasu, která byla jako jedna z mála ochotna poděli se o své technologie. Později však vyšlo najevo, že Aschenové pouze využívají spojenectví s jinými národy k jejich vyhlazení a obsazení jejich planet. Poté, co Aschenové ukradli Tauriům adresy hvězdných bran které jim byly nabídnuty jako důkaz přátelství a otevřeli červí díru k planetě pohlcované černou dírou, převážná většina populace jejich domovské planety zemřela.

Asgardi

Rasa která má svůj původ v galaxii Ida. Asgardi jsou sice technologicky velice vyspělou rasou, nicméně vzhledem k jejich způsobu rozmnožování vymírají. K tomuto faktu přispívají také jejich války s Replikátory v jejich domovské galaxii. Asgardi často navštěvovali naši Galaxii a studovali náš druh, pronikli do náboženství mnoha národů a v mytologiích starověkých národů vystupují jako dobří bohové. Poté, co O'neill díky vědomostem z archivu Antiků kontaktoval Asgardy, uzavřela tato rasa spojenectví s Tauri. Asgardi byli také jednou ze čtyř ras tvořících starodávnou Alianci, a jsou jedinou rasou této aliance, o které můžeme prokazatelně tvrdit, že stále ještě existuje.

Bedrosiané

Další z potomků starověkých Taurijských národů. Planeta Bedrosianů byla, stejně jako velká část goa'uldských kolonií, opuštěna poté co byla vytěžena místní ložiska naquadahu. Z jejich historie lze usoudit, že se je Goa'uldi z nějakého důvodu pokusili vyhladit, nicméně neuspěli a nechali je jejich osudu. V průběhu stovek let se jejich civilizace vyvinula a nyní technologicky přesahuje Taurijsou civilizaci o několik desítek let. Není však známo, že by tato rasa ovládala mezihvězdné lety. Než přišli na jejich planetu Tauriové, neměli dokonce ani tušení o existenci hvězdné brány. Po neúspěšném pokusu o navázání spojenectví byla tato rasa označena jako nepřátelská.

Euronďané

Opět rasa, která je potomkem starověkého národa Tauri. Nicméně protože Euronďané neumožnili Tauriům studium svých historických pramenů, nelze jejich původ přesně zjistit. Tato rasa je technologicky několik desítek let před Taurii, nicméně nebyly nalezeny žádné náznaky o tom, že by ovládali mezihvězdné lety. Na své planetě žili v symbióze s rasou, které říkali Ploditelé. Později se však pokusili tuto rasu vyhladit, což mělo za následek desítky let trvající válku. Ke konci války kontaktovali Taurie se žádostí o pomoc a nabídli za to veškeré své znalosti, nicméně pomoc jim byla později odmítnuta a dá se předpokládat, že byli Ploditeli zcela vyhlazeni.

Goa'uldi

Další starověká rasa. Goauldi využívají pro své přežití hostitele - ovládnou jeho mysl i tělo. Tato rasa původně používala jako hostitele rasu Unasů. Později však začali Goa'uldi z neznámého důvodu vymírat. Hledali pak v galaxii jinou rasu, až nalezli Tauri, obývanou starověkými národy. Rozseli Taurie po celé galaxii a do jejich mytologie vstoupili jako jejich bohové. Goa'uldi jsou technologicky mnohem vyspělejší než většina ras obývajících naši galaxii - částečně je to dáno tím, že jakmile narazí na vyspělejší rasu než jsou sami, pokusí se ji vyhladit. Žádná z technologií které používají však není původem jejich (až na několik výjimek). Většina jejich technologií je kopií starověkých Antických zařízení.

Ori

Rasa povznesených bytostí které mají původ v naší galaxii. Tato rasa je téměř stejně mocná jako povznesení Antikové, nicméně nedisponují takovými vědomostmi jako oni (to proto, že Antikové povznesení zkoumali, u Ori to byl evoluční krok který nemohli ovlivnit). Ori věří že právě oni jsou stvořitelé lidské rasy. Svoje učení sepsali v knize Origin a svoji víru šíří pomocí Priorů - ty kteří se nedají přesvědčit aby je uctívali jako bohy Ori likvidují. Narozdíl od Antiků se ori o své vědomosti dělí, ovšem jen s těmi, kdo je uctívají jako bohy. Když se začal v naší galaxii šířit mor, odešli Ori pryč. Netušili že Antikové se vrátili a obnovili život, a Antikové jim kvůli jejich přístupu k lidské rase o tomto činu neřekli. Poté co se díky Danielovi dozvěděli že naše galaxie je opět obydlená, rozhodli se ji "dobýt".

Tauriové

Potomci Antiků, obývající planetu Tauri. Kdysi byli jejich předkové odváděni ze své domovské planety Goa'uldy, později však na Tauri vypuklo povstání a Goa'uldi se na jejich planetu nevrátili po tisíce let. Když Tauriové objevili hvězdnou bránu a rozluštili princip její funkce, začali zkoumat galaxii. Postupně se jim podařilo ukořistit některé vyspělejší technologie a jejich zkoumání jim dovolilo udělat během několika let technologický pokrok, který by jiným rasám trval staletí. Díky jejich přístupu k ostatním národům mohli uzavřít spojenectví s Asgardy, Tok'ry a jinými rasami. Také se díky tomu stali velice nadějnými kandidáty na obsazení pátého místa ve starověké Alianci. Tauriové také dokázali ovládnout mezihvězdné lety, i když zatím na velice primitivní úrovni.

Tok'rové

Poddruh Goa'uldů. Stejně jako oni, i Tok'rové potřebují ke svému životu lidského hostitele. Narozdíl od Goa'uldů však dochází ke spojení dobrovolně a jejich existence je tedy skutečnou symbiózou. Tok'rové staví své technologie na základě Goa'uldských technologií, nicméně díky cílenému výzkumu jsou v některých oblastech mnohem dál, než Goa'uldi. Jsou také jednou z ras, která uzavřela alianci s Tauri, nicméně tato aliance se později rozpadla. Tok'rové jsou vymírající rasou - jelikož zakladatelka jejich rodu, královna Edžeria je mrtvá, nemohou dále rozšiřovat své počty. Proto také nebojují proti Goa'uldům přímo, ale využívají lsti a infiltrace. Stejně jako další vyspělé rasy, ani oni se o své technologie nedělí.

Tolláni

Velice vyspělá rasa, pocházející původem opět z Tauri. Tolláni byli na své domovské planetě ovládáni Goa'uldy pouze po několik desítek let. Díky tomu se technologicky rozvíjeli po stovky let a dosáhli neuvěřitelného pokroku. Později byl jejich svět zničen, když byla jejich domovská planeta vychýlena z oběžné dráhy a její ekosystém se zhroutil. Tolláni si našli novou planetu, kde je však objevil Goa'uld Anubis. Požadoval po nich zbraně výměnou za jejich přežití. Protože jim však Tauriové znemožnili tyto zbraně Anubisovi předat, byla celá jejich civilizace vyhlazena.

Wraithové

Prastará rasa, obývající Paegasovu Galaxii. Tato rasa má velice specifický způsob krmení - živí se životní energií (díky tomu se spekuluje, že mor který kdysi decimoval naši galaxii má původ právě zde). Wraithové nejenže jsou technologicky stejně vyspělí jako staří Antikové, ale dokonce je dokázali i porazit a vyhnat ze své galaxie. Než přišli Tauriové do Atlantisu, Wraithové po miliony let spali. Poté se však probudili, a začali se připravovat na zničení posledního památníku Antiků ve své galaxii - starodávného města Atlantis, nyní obývaného Tauriji.