Brouci


rasa autorů: Ori
typ technologie: útočné
seriál: Stargate SG-1


Když Tauriové s Orlinovou pomocí vyvinuli vakcínu proti viru přenášeného priory, museli Ori najít jiný způsob, jak přesvědčit obyvatele naší galaxie aby je začali uctívat. Vybrali si proto zvláštní druh hmyzu, jehož zvláštností je extrémně účinné využívání získané energie. Tento hmyz využívá energii získanou z potravy převážně k vlastnímu rozmnožování, a to s takovou efektivitou, že i několik gramů potravy dokáže zněkolikanásobit počet jedinců v kolinii.
Původně se brouci živili zásadně rostlinami. Nicméně Ori upravili jejich organismus tak, aby vyhledávali maso. Tím se stali brouci velice účinnou přesvědčovací zbraní. Kdo nebude následovat Origin, bude prostě sežrán zaživa. Navíc změnili jejich způsob rozmnožování, takže brouci v malém počtu vyhledávají živé organismy do kterých kousnutím kladou vajíčka z nichž se během několika hodin líhnou noví brouci. Síla těchto brouků je dokonce tak velká, že kolonie která vznikla z jednoho jediného exempláře dokázala zničit stanoviště gamma a zabít všechny jeho obyvatele.


epizody:


obrázky:

klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti původních několik exemplářů v kontejneru na stanovišti gamma
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti počítačový scan organismu