Antická superzbraň


rasa autorů: Antikové
typ technologie: ostatní
seriál: Stargate SG-1


Planeta Dakara byla od počátku doby vlády Goa'uldů pro všechny Jaffy zapovězeným místem. Na této planetě, v ruinách starého antického chrámu, byl před tisíciletími „zrozen“ první Jaffa a Dakara se tak stala symbolem nadvlády Goa'uldů a symbolem otroctví. Hluboko uvnitř Baalova teritoria byla Dakara nejstřeženější planetou v rukách Goa'uldů. Co však nikdo nevěděl, že se na této planetě nachází ta nejničivější ze všech zbraní. Vrchol antické technologie – zbraň schopná ničit samotný život.
Kromě zničení života však zbraň dokáže život i vytvořit. Proto byla Antiky před miliony let postavena, to byl její pravý účel. Když zmizel z naší galaxie mor, který zdecimoval všechen život, Antikové kteří se stačili povznést se do naší galaxie naposledy vrátili. Použili tuto zbraň aby obnovili život v naší galaxii a nechali ji na Dakaře pro případ, že bude ještě někdy potřeba.
Co přesně dokáže zničit (nebo vytvořit) život se neví. Zbraň zbraň byla před svým znovunalezením použita pouze jednou a z pouhého jejího zkoumání se přesný princip funkce odvodit nepodařilo. Ví se však, že zbraň je schopna vysílat rázové frekvenční vlny, jejichž frekvence může být libovolně měněna. Kromě vlastní frekvence dokáže vlna s sebou nést také libovolné částice. Toho využila Sam a Selmak když se snažili zastavit Replikátory šířící se jako mor naší galaxií. Zbraň byla překonfigurována tak, aby vysílaná frekvence zhruba odpovídala frekvenci, kterou vysílala antická komunikační rušička.
Ovšem zbraň sama o sobě neměla dost energie, aby se rázová vlna rozšířila po celé galaxii. Proto byla upravena hvězdná brána na Dakaře aby před vysláním vlny vytočila všechny brány v naší galaxii najednou. Díky tomu se rázová vlna rozšířila po celé galaxii a podařilo se tak zničit všechny Replikátory v jednu chvíli.
Později se zbraň dostala do rukou Anubisovi, který se chystal s její pomocí vyhladit život v celé galaxii a znovu ho stvořit podle své vůle. Ještě než však mohl zbraň použít byl zabit. Zbraň pak byla zničena a na jejím místě byl postaven monument připomínající vítězství Jaffů nad falešnými bohy.


epizody:


downloady:


obrázky:

klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti ovládání zbraně - vepředu ovládací panel, vzadu obrazovka zobrazující nastavení zbraně
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti zbraň se před vypuštěním vlny chvíli nabíjí
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti chrám na Dakaře
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti vypuštěná rázová vlna se šíří kulovitě od místa vypuštění