Atlantis


rasa autorů: Antikové
typ technologie: ostatní
seriál: Stargate Atlantis


Starodávné město Antiků, které vystupuje v legendách mnoha národů Tauri. Atlantis byla původně umístěna na Tauri - bylo to poslední město, které zde Antikové postavili. Později, když se Antikové rozhodli kolonizovat Paegasovu galaxii (mimo jiné se tam také snažili utéct před morem, který decimoval naši galaxii), přesunulo se město tam.
Tento přesun umožnila jedinečná konstrukce města, která nemá ani u antických technologických výtvorů obdoby. Město totiž funguje zároveň jako mezihvězdné plavidlo. Ve spodní části centrálního podstavce jsou umístěny motory pro cestování hyperprostorem. Rychlost kterou je schopno město dosáhnout však není známa - v archivech Antiků tento údaj zatím nebyl nalezen a Tauriové nikdy s městem nevzlétli - jednak neměli dostatek energie, a jednak k tomu nebyl nikdy důvod.
Atlantis je primárně napájena třemi Z.P.M. Pro plný chod města postačují dva moduly, jeden je záložní pro posílení štítů v případě útoku, nebo pro aktivaci a napájení hypermotorů pro mezihvězdné cesty. Poté co se Atlantis vynořila, byla k jejímu oživení spotřebována veškerá zbylá energie. Tauriové pak dokázali napojit na energetické systémy města své naquadahové generátory. Stačily sice k zajištění chodu města a jeho udržení na hladině, neměli ale dostatečnou kapacitu aby mohly napájet pasivní ani aktivní obranné systémy.
Nejdůležitější obranu Atlantisu zajišťuje antický energetický štít. Tento štít je dostatečně silný na to, aby odolal útoku jakéhokoliv rozsahu - doba po kterou vydrží štít vztyčený záleží pouze na množství energie, které mají jeho generátory k dispozici. Pro jeho aktivaci je však třeba aby město bylo napájeno minimálně jedním Z.P.M. Štít vytváří celkem tři generátory tvořící vrcholy rovnostranného trojúhelníka v jehož středu je hlavní věž. Štít je jako většina dalších systémů obsluhován z kontrolní místnosti.
Atlantis je také vybavena aktivními obrannými systémy - jsou to zbraňová centra známá z obranných základen v antických koloniích. I v případě atlantisu jsou tyto systémy ovládány z kontrolního křesla.
Vzhledem k velikosti města by byla pěší chůze v mnoha případech poněkud nepraktická - proto je Atlantis vybavena systémem transportérů, který zahrnuje všechny její části.
Nejdůležitějším bodem celého města je jeho střední část s hlavní věží. Zde je umístěno kontrolní centrum, místnost s bránou, ve spodní části věže jsou hangáry pro puddle jumpery a v její vrchní části je pak otvor, kudy mohou tyto lodě vylétat. Kromě toho je zde umístěn tunel, vedoucí z hangáru přímo do místnosti s bránou. To umožňuje aby lodě samotné bránou procházely. Hlavní energetický distribuční systém je taktéž umístěn ve spodní části hlavní věže, hned nad hypermotory.
Šest okrajových částí města obsahuje vše, co Antikové považovali za nezbytné - jsou zde laboratoře, skladiště, ubytovny, ošetřovny, cely a spousta dalších místností, o kterých nikdo netuší k čemu vlastně slouží :-)
Když Antikové Atlantis opouštěli, potopili ji na dno oceánu aby nepadla do rukou Wraithům a ti si tak mysleli, že s ní odletěli zpět do naší galaxie. Jediné co ji po desítky tisíc let drželo pohromadě byl vztyčený štít - ten zabraňoval pronikání mořské vody do města. Během let však byly postupně všechny tři zdroje energie vyčerpány a když přišli Tauriové a město ožilo, štít se zhroutil a Atlantis zaplavila voda. Mezi tím se však Elizabet omylem vrátila do minulosti do doby, kdy Antikové Atlantis opouštěli. Podařilo se jí jednoho z nich přesvědčit, aby naprogramoval bezpečnostní mechanismus díky kterému se Atlantis vynoří v případě selhání štítu. To se také stalo a Atlantis tak přežila příchod Tauriů (mimochodem - tohle je nádherný příklad rodičovského paradoxu).
Tauriům se později náhodou podařilo objevit na jedné ze svých výprav sesterské město Atlantisu. Toto město bylo tisíce let pohřbeno pod zemí a z velké části zničeno, pravděpodobně útokem Wraithů. Uchovala se však jeho centrální část s kontrolní věží. V sesterském městě nalezli Tauriové hangár plný puddle jumperů a také několik stovek trubců - tyto věci poté získali od obyvatel planety výměnou za jídlo a lékařskou pomoc.


epizody:


downloady:


obrázky:

klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti vůbec první pohled na Atlantis po jejím vynoření ze dna oceánu
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti další pohled na Atlantis
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti věže města v zapadajícím slunci
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti další solidní pohled
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti takovýhle pohled se naskytne tomu, kdo vyjde na balkón před řídícím centrem
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti Atlantis v bouři, která málem zničila město
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti jeden ze tří generátorů energetického štítu
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti první vztyčení energetického štítu nad Atlantisem - v tomhle případě ochránilo město před vlnami
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti srdce města - podstavec se třemi Z.P.M.
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti místnost s promítacím zařízením - zde lze zobrazit veškeré informace z databáze Antiků jako trojrozměrnou holografickou projekci
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti energetický štít nad městem odolává střelbě deseti wraithských mateřských lodí najednou
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti střelba už pomalu utichá...
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti věže Atlantis v noci
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti trochu lepší pohled na Atlantis - na její štít dopadá střelba wraithských mateřských lodí na oběžné dráze planety
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti jeden z mála pohledů do nižších pater města
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti brána v Atlantisu
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti trochu detailnější pohled na věže ve středu města
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti centrální věž sesterského města Atlantisu čnící z krajiny