Vikářův prsten


rasa autorů: ostatní
typ technologie: útočné
seriál: Stargate SG-1


Útočné zařízení se kterým se SG-1 setkala na planetě obývané křesťanskou kulturou. Tamní vikáři se tento prsten předávali z generace na generaci - je odznakem jejich moci a symbolem jejich postavení ve společnosti.
Původ tohoto zařízení není známý. Vzhledově se trochu podobá zbraním Za'tarců, ale jeho funkce se naprosto liší od všeho, co kdy goa'uldi používali - po této stránce se podobá spíš svatému kameni Madroňanů.
Funkce prstene spočívá v omráčení protivníka. Po stisknutí červeného krystalu v jeho středu se krystal rozsvítí a na obloze se začnou ve velmi malé výšce stahovat bouřková mračna. Po druhé stisknutí vyšlehne z mračen cílený energetický výboj, schopný rošířit se po zemi až do vzsálenosti několik metrů a dost silný na to, aby omráčil kohokoliv v jeho dosahu.
Princip funkce není zcela jasný - zdá se však, že prsten dokáže ionizovat atmosféru a v určité chvíli způsobit lavinovou ionizaci vedoucí až k vyšlehnutí "blesku". Kromě toho také dokáže vyvinou nějaký druh energetického pole, který zajišťuje, že ionizované částice zůstanou v předem určeném prostoru. Zdá se, že čím delší prodleva je mezi jednotlivými stisknutími krystalu, tím větší má výboj později sílu. Otázkou však zůstává, jakým způsobem je výboj zaměřen. Předpokládá se nějaký druh propojení s neurální soustavou - v podstatě lze prsten ovládat myslí.


epizody:


downloady:


obrázky:

klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti prsten na vikárově ruce
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti aktivovaný prsten - krystal v jeho středu září rudě
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti energetický výboj vyšlehávající z mračen několik metrů nad zemí