T.E.R.


rasa autorů: Goa'uldi
typ technologie: útočné
seriál: Stargate SG-1


Re'tuové jsou rasa, která je pro normálního člověka neviditelná. Tento jev je dán tím, že elementární částice tvořící jejich tělo existují s fázovým posunem 180° oproti normálnímu časoprostoru. Tato vlastnost je dědičná pro fotony a díky tomu není lidské oko schopno tyto tvory vidět. Když Goa'uldi objevili tuto rasu, rozhodli se je vyhubit. Aby proti nim mohli bojovat, vyinuli T.E.R.
T.E.R. (zkratka pro transphase eradication rod) je kombinace zbraně a detekčního zařízení. Emitor pod hlavní zbraně vysílá specifické částice, které se po kontaktu s částicí s fázovým posunem přemění na foton bez fázového posunu. To umožňuje lidskému oku tuto částici zachytit a zpracovat její informaci. Kromě toho obsahuje zbraň upravený generátor energetických vln převzatý ze zat'nik'atelu. Tyto vlny dokáží působit na hmotu Re'tuů daleko efektivněji než obyčejné energetické zbraně a umožňují tyto tvory usmrtit jediným zásahem.
Později, když se začali objevovat Anubisovi temní bojovníci, byl T.E.R. upraven a doplněn o generátor energie schopné tyto vojáky neutralizovat. T.E.R. se tak stal jedinou zbraní v galaxii schopnou tyto vojáky efektivně zlikvidovat.


epizody:


obrázky:

klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti T.E.R. připevněný na kameře průzkumné sondy