Bedrosianské silové pole


rasa autorů: Bedrosiané
typ technologie: obranné
seriál: Stargate SG-1


Toto pole je formou elektromagnetických štítů. Je udržováno mezi čtyřmi vysokoenergetickými laserovými paprsky, které mu zároveň dodávají žlutou barvu. Díky povaze tohoto pole je neproniknutelné pro jakoukoliv energetickou zbraň, nicméně pevný předmět s dostatečnou kinetickou energií jím projít může. Pokud se tohoto pole dotkne živý tvor, dostane elektrickou ránu která ho okamžitě omráčí.


epizody:


obrázky:

klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti samolet vytvářející pole pro zajmutí SG-1
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti pole vytvořené samoletem - prostor mezi stěnami pole se postupně zmenšuje a dojde tak k omráčení všech kdo jsou uvnitř
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti kulovité pole nad vojenským táborem sloužící jako karanténa