Osobní holografické maskování


rasa autorů: ostatní
typ technologie: ostatní
seriál: Stargate SG-1


Toto zařízení vytváří po aktivaci holografický obraz jakékoliv osoby která je uložena v jeho paměti. To umožňuje osobě, která toto zařízení použila, doslova se změnit v někoho jiného. K nahrání obrazu do tohoto projekčního zařízení je potřeba duplikačního zařízení, které provede detailní sken osoby a uloží data do tohoto zařízení. Obraz se dá také nahrát pomocí taurijských počítačů, zde je však problém s interferencemi a výsledný hologram tak vydrží pouze necelých 5 minut.
Zařízení také funguje jako bomba. Lze na něm nastavit autodestrukční sekvenci v rozmezí 1 až 5 minut. Její spuštění je indikováno blikáním centrálního červeného bodu.


epizody:


obrázky:

klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti přístroj umožňující vzít na sebe podobu někoho jiného
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti Jonas vysvětluje konstrukci zařízení