Orijský křižník


rasa autorů: Ori
typ technologie: lodě a letouny
seriál: Stargate SG-1


Bez pochyby nejúžasnější a nejsilnější lodě, s jakými se Tauriové dosud setkali. Ori tyto lodě navrhli a postavili pro jeden jediný účel - dobýt naši galaxii a získat nové stoupence a následovníky své víry.

základní popis:
Pokročilost Orijské technologie je znát již na první pohled, tyto křižníky se nepodobají ničemu, co bylo dosud možné vidět. Základem lodí je podkovovitý trup s masivním čelem jehož vnitřní prostor je vyplněn pouze kruhovitým zdrojem energie. Šířka lodí je uzpůsobena tomu, aby mohly projít superbránou a je zhruba 400 metrů. Výška lodi v nejvyšším bodě jejího čela dosahuje téměř 200 metrů a loď je přes 1200 metrů dlouhá. V poměru k rozměrům lodě je její generátor štítu gigantický - poloměr kruhu který jej tvoří je zhruba 300 metrů.

zbraňové systémy:
Orijské křižníky jsou vybaveny dvěma typy zbraní. Prvním, slabším typem jsou zbraně podobné plazmovým palubním zbraním kterými jsou vybaveny ha'taky. Mají zhruba stejnou kadenci, na rozdíl od nich jsou však bez problému schopny proniknout jakýmikoliv goa'uldskými štíty. Křižníky jsou těmito zbraněmi vybaveny po celém svém těle a jsou schopny jimi střílet do všech směrů.
Druhým typem je čelní energetické dělo. Jde a zbraň vystřelující spojitý proud energie naprosto neuvěřitelné síly. Jeden výstřel z této zbraně je schopen naprosto zničit celý ha'tak, dva výstřely bez problémů proniknou asgardskými energetickými štíty na Taurijských lodích a zničí loď třídy Daedalus. Zbraň se podobá dělu kterým Ori vybavili svůj satelit který postavili ranďané, je však několiksetkrát silnější. Energetický výboj trvá něco málo přes dvě vteřiny a zbraň je schopna opakované střelby zhruba každých 1,5 vteřiny. Teoretickou nevýhodou této zbraně je nemožnost směrovat její paprsek do všech stran, protože odklon paprsku od předpokládané osy děla lze provést v maximálním úhlu asi 12°. Vzhledem k manévrovatelnosti těchto lodí je to však jen zanedbatelný problém.

obranné systémy:
Pokud budeme orijské štíty použité v randském satelitu považovat za extrémně silné, pak ty, kterými jsou vybaveny orijské křižníky můžeme bez nadsázky označit za naprosto neproniknutelné. Energetické štíty takové síly, jakými jsou vybaveny tyto lodě, nemají nikde jinde obdoby. Nejenže na ně nemají žádný účinek palubní zbraně goa'uldských, taurijských ani asgardských lodí, ale neoslabil je dokonce ani přímý náraz ha'taku a následná exploze jeho reaktorů. Štíty nekopírují tvar lodi, ale tvoří jakousi bublinu jejíž stěny jsou v různých místech různě daleko od lodi. Jediný případ kolísání intenzity štítů byl naměřen během střelby z hlavní zbraně. Lze se jen dohadovat, jestli samotný proud enegie oslabuje štíty nebo jestli v těchto případech kolísá výkon lodního reaktoru, nicméně i tak jsou pro všechny známé zbraně tyto štíty neproniknutelné.

podpůrné letouny:
Jak už bývá u velkých lodí tradicí, i tyto křižníky mají své menší letouny. Jejich počet není znám, nicméně letky podpůrných lteounů tvoří pouze jeden typ strojů. Jejich hangáry jsou umístěny v bočních částech lodi. Vstupy do hangárů ústí směrem dovnitř trupu a jsou umístěny za lodním reaktorem.

pohonné systémy:
V zadní části trupu lodí lze pozorovat pohonný systém který spojuje boční ramena trupu. Tento systém tvoří dva typy motorů. Prvním typem je podsvětelný pohon. Jeho zvláštní konstrukce, kdy vyústění není jen na zadní straně lodi ale i na jejích bocích, dává lodi extrémní manévrovací schopnosti, které jsou využívány při střelbě z hlavní zbraně.
Druhým typem motoru umístěným mezi zadními tryskami lodi je hyperpohonný systém. Není známa jeho maximální rychlost ani to, jestli umožňuje mezigalaktické cestování, ale protože Ori použili k příletu do naší galaxie superbránu, dá se předpokládat že jeho technologie zaostává za asgardskými hyperpohonnými systémy.

ostatní systémy:
O dalších systémech lodí víme jen velmi málo, je však jisté že Ori používají transportní kruhy, je jimi vybaven každý jejich křižník. Kvůli kruhům jsou upraveny šíty lodi tak, aby jimi mohl transportní paprsek kruhů proniknout. K tomu musí být intenzita štítů snížena pod svoji obvyklou hranici (nicméně i tak jsou štíty znovu a opět neproniknutelné). Tato úprava se negativně projevuje během střelby z hlavní zbraně - z neznámého důvodu kolísání intenzity štítů dovoluje proniknutí transportního paprsku kruhů, což činí loď potencionálně zranitelnou.
Co se týče ovládání, jsou křizníky navrženy tak, aby je mohla obsluhovat jedna jediná osoba. Veškeré ovládání lodi je zprostředkováno z můstku a je zajištěno zařízením podobným křeslu, které používali Antikové k ovládání svých planetárních obranných základen. Kromě tohoto křesla je obsahuje můstek ještě čtyři místa podobná počítačových terminálům, ze kterých mohou další osoby ovládat některé systémy lodi.
Lodní generátor je umístěn v místnosti v přední části lodi. Vzhledem k jeho velikosti, k předpokládaným energetickým nárokům lodi a ke vzhledu samotného generátoru si lze domyslet, že se bude pravděpodobně jednat o určitou verzi zařízení, které se Antikové snažili vyvinout jako projekt Arcturus. Rozhodně není známo žádné jiné zařizení shopné při této velikosti generovat tak ohromné množství energie, jaké spotřebují tyto křižníky.

Počet křižníků, kterými Ori disponují není znám. Nicméně první vlna vyslaná do naší galaxie, tvořená čtyřmi loděmi, bez jakéhokoliv poškození přestála útok osmi goa'uldských ha'taků, dvou taurijských lodí třídy Daedalus a jedné asgardské lodi třídy O'neill.


epizody:


downloady:


obrázky:

klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti lodě se staví na planetě v galaxii Ori
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti začátek problémů, první z lodí prochází superbránou
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti zadní část lodi s motory
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti pohled na gigantické kruhové reaktory lodí
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti střelba z hlavní lodní zbraně
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti štíty obklopující lodě
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti tady je dobře vidět oválný tvar lodních štítů
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti masivní čelo lodi s obrovských energetickým dělem ve své spodní části
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti loď přistává na Chulaku
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti takhle vypadají chodby uvnitř lodi
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti z tohoto křesla na můstku se dá ovládat celá loď
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti výhled z lodního můstku
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti lodní generátor
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti a takto se generátor chová při plném zatížení