Podzemní město na Genii


rasa autorů: ostatní
typ technologie: obranné
seriál: Stargate Atlantis


Planeta Genii kdysi tvořila s několika dalšími planetami mocnou alianci. Přestože obyvatelé této aliance nikdy nedokázali postavit lodě schopné letu mimo atmosféru planety, některé jejich technologie jsou přímo neuvěřitelné. Typickým příkladem takové technologie je právě podzemní město.
Poté, co se Genii poprvé setkali s Wraithy, uvědomili se že tato rasa se stane jejich záhubou. Na všech planetách aliance proto vybudovali obrovská podzemní města, která jim měla zajistit přežití. Většinu z těchto měst sice později Wraithové objevili, ale nejméně jedno zůstalo naprosto nedotčeno.
Město je koncipováno pro přežití několika desítek tisíc lidí. Je naprosto soběstačné. Částečně se nachází v obrovské, uměle vybudované podzemní jeskyni, částečně ho tvoří tunely a menší prostory vyhloubené v zemi. Všechna města byla budována na místě extrémně silných podzemních pramenů - to zajistilo jednak dostatek pitné vody a jednak dostatek energie vyráběné pomocí vodních turbín. Genii sice už v dobách stavby měst ovládali jadernou energii, ale záření z reaktorů se jim nikdy nepodařilo odstínit natolik, aby ho Wraithové nezachytili. Díky podzemnímu pramenu ja také možno snížit tepelné emise města na nulu. Celkově se tak město stává naprosto nezjistitelným. Není zcela jasné, jakým způsobem je město zásobováno potravinami, dá se však předpokládat, že se zde nacházejí podzemní plantáže. Jediným známým vchodem do města je úzký prolez, většinou ukrytý daleko od vesnic na povrchu planety.


epizody:


obrázky:

klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti celkový pohled na podzemní město