Orbánské nanity


rasa autorů: ostatní
typ technologie: výzkumné
seriál: Stargate SG-1


Tuto technologii vytvořili před zhruba padesáti lety Orbánci ve svých laboratořích. Nanity se soustřeďují na oblast mozku, kde vytvářejí dodatečná synaptická spojení neuronů. Kromě toho fungují také jako paměťové bloky ke kterým lze vědomě okamžitě přistupovat. Díky tomu mohou Orbánci získat v krátkém čase obrovské množství znalostí.
To umožnilo jejich civilizaci, aby se během několika desítek let vyvinula zhruba stejně, jako Taurijská civilizace za několik století a téměř tak dohnala po technické stránce Goa'uldy. Nevýhodou však je, že s přibývajícím věkem člověka účinnost nanitů exponenciálně klesá. Proto Orbánci používají ve všech vědních oborech děti do věku zhruba 12ti let, kterým říkají Urroni. Poté co dosáhnou požadované úrovně zvdělání, podstupují Averium. To je obřad, při němž jsou jim jejich nanity odebrány, aby mohly být zprácovány informace které jsou v nich obsažené. Každý Orbánec pak dostane injekci s jedním nanitem odebraným při Averiu, který se zapojí do jeho synaptické sítě a předá své informace dalším nanitům. Díky vlivu nanitů na lidský mozek však takový jedinec nemá dostatek synaptických spojení v mozku, což se projevuje extrémně sníženou inteligencí a okamžitou ztrátou paměti.


epizody: