Archiv vědomostí Antiků


rasa autorů: Antikové
typ technologie: výzkumné
seriál: Stargate SG-1


Toto azřízení je schopno do mozku člověka vložit informace o jejich jazyku, kultuře, historii, technologiích a ostatních věcech. Pokud se člověk podívá do otvoru v jeho středu, zařízení nejsprve zjistí zda má v sobě symbionta. Pokud přitomnost symbionta nezjistí, uzamkne hlavu člověka mezi dvě "držadla" aby nemohl být přenost přerušen. K přenosu je použito vizuální spojení s neurální sítí prostřednictvím očních nervů (podobný způsob propojení využívají ve svých technologiích i Euronďané). Veškerý přenost dat trvá pouze několik vteřin.
Bohužel lidský mozek není schopen informace tohoto typu pojmout a informace tak začnou potlačovat vědomí člověka. Člověk tak postupně ztrácí schopnost komunikace a nakonec ztratí i schopnost vnímat své okolí. Vedlejším jevem je to, že mozek ve snaze vyrovnat se se zatížením které tyto informace přinášejí zvýší svoji aktivitu téměř až na 100%. To dává člověku schopnosti kterých byl normálně nemohl dosáhnout, například schopnost v malé míře ovlivňovat svoji vůlí fyzikální realitu kolem sebe (jinými slovy antická schopnost léčit).
Zařízení je zkonstruováno pouze na jedno použití - data se z něj nekopírují ale přesouvají. Také zdroj energie je úzpůsoben pouze k jednomu přenosu.


epizody:


obrázky:

klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti deaktivované zařízení poté co se objevilo na zdi
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti pokud zařízení zjistí přítomnost nějaké osoby ve své blízkosti, aktivuje se
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti Jack si nechává nahrát do hlavy vědomosti Antiků