Bio-dóm


rasa autorů: ostatní
typ technologie: ostatní
seriál: Stargate SG-1


Na svých průzkumných výpravách se Tauriové setkali s různými typy těchto zařízení. Bio-dómy slouží k přežití lidí v extrémně nehostinných podmínkách a poskytují jim vše potřebné k životu.

Dóm na ledové planetě
Lidé tento dóm postavili, aby přežili dobu ledovou. Jedná se o prosklenou kopuli, pod níž se ukrývá celé město. Dóm byl napájen energií vyráběnou v podzemním komplexu. Lidé kteří v tomto komplexu žili neměli o existenci města nad nimi žádné tušení. Díky mozkovým štěpům byly udržování obyvateli města v nevědomosti, dokud jim SG-1 neodhalila pravdu.

Dóm na P7J-989
Tento dóm byl postaven poté, co se díky činnosti tamnějších obyvatel zhroutil ekosystém planety. Lidé byli v tomto dómu po stovky let uloženi v "křeslech", která je udržovala v hlubokém spánku a čekali, až se jejich planeta obnoví. Jejich vědomí zatím existovalo ve virtuálním světě ovládaném Správcem. I poté co se ekosystém planety obnovil, nepustil Správce své svěřence ven ve strachu, že planetu opět zničí.

Dóm na P3X-289
Zatím nejvyspělejší zařízení tohoto druhu s jakým se Tauriové setkali. Tento dóm chránila energetická kopule, pod níž fungoval normální ekosystém planety a chránil tak lidi od prostředí zamořeného jedy. Poté co začal tento dóm ztrácel energii, řídící systém ve snaze zajistit přežití lidí musel snižovat jejich počet. Díky přímému propojení vědomí lidí s centrálním počítačem o tom nikdo z nich nevěděl, a tak se během let počet obyvatel zmenšil se stovek tisíc na několik set jedinců.
Dóm je přes 400 let starý, má zhruba 2,2 kilometrů v průměru a je asi 500 metrů vysoký. Jeho energetická bariéra je sice schopna propouštět objekty dovnitř a ven, ale nedovoluje vniknout do dómu plynům v atmosféře. Zároveň má dekontaminační účinek na jakékoliv objekty které skrz ni projdou.

Komplex na Harlanově planetě
Tento více než 11 000 let starý podzemní komplex byl vybudován aby zajistil přežití Harlanovy rasy poté, co povrch jeho planety zamořila radiace a planeta ztratila většinu atmosféry. Díky stáří tohoto zařízení a také díky tomu, že v něm zbyl jako poslední příslušník své rasy však Harlan sám přestával stačit na jeho údržbu a komplex se začal pomalu rozpadat.

Eurondský podzemní komplex
Zařízení vybudované hluboko pod povrchem Eurondy. Poté co Eorunďané osídlili tento komplex, vypustili do atmosféry jedy a zamořili povrch planety radiací ve snaze vyhladit Ploditele. To se jim však nepodařilo a tak začala desítky let trvající válka. Tento komplex byl chráněn energetickým polem, které ho činilo naprosto imunním vůči jakýmkoliv zásahům Ploditelů. Energii dodávaly fúzní deuteriové reaktory. Poté co jim došlo palivo se však obranné pole zhroutilo a komplex byl zničen.

Ani Tauri samotná však není výjimkou ve stavbě těchto zařízení. V antarktidě se například nachází základna chráněná prosklenou kopulí, sloužící k přežití několik vědců zkoumajících okolí místa, kde byla nalezena druhá hvězdná brána.


epizody:


obrázky:

klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti dóm na P7J-989
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti křesla, v nichž byli obyvatelé P7J-989 udržování ve stázi
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti dóm na ledové planetě
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti dóm na P3X-289 obklopený jedovytými plyny které se drží při povrchu planety