Interdimenzionální oko


rasa autorů: Antikové
typ technologie: výzkumné
seriál: Stargate SG-1


Poté co se v naší galaxii začal šířit mor, proti kterému byli Antikové bezmocní, hledali způsob jak se mu alespoň vyhnout. Aby mohli uniknout do jiné dimenze, kde by se této nákaze vyhnuli, postavili nejdřív interdimenzionální oko.
Toto zařízení pomáhalo studovat tvory žijící v jiné dimenzi. Zařízení vyzařuje neznámou formu energie, která dokáže aktivovat určité části lidského mozku a dovoluje tak vnímat energetické signatury živých bytostí v jiné dimenzi. Výsledkem je, že lidé jsou schopni tyto bytosti vnímat. Zařízení lze nastavit na různou intenzitu a podle toho "vybrat" dimenzi která bude takto sledována.
Aby zařízení na člověka působilo, musí se ho osoba dotknout. Energie se na ni přenese a daná osoba sesama stává nositelem této formy energie - tzn. že kdokoliv jiný se jí dotkne, získá schopnost vidět tyto tvory.
Zařízení tvoří dlouhé krystaly, umístěné do tvaru válce v jehož středu se nachází zdroj energie. Na jedné straně zařízení je centrální jádro, tvořené několika menšími krystaly. Změnou jejich uspořádání se mění nastavení přístroje a jeho intenzita. Různá nastavení jsou indikována změnou barvy dlouhých krystalů.
Na nekrystalových částech zařízení jsou nápisy, podrobně popisující k čemu zařízení slouží.


epizody:


obrázky:

klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti oranžová zíře vycházející ze zažízení znamená že umožňuje vidět tvory v jiné dimenzi
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti centrální ovládací krystaly zařízení - jejich prohozením lze měnit účinky zařízení
klikněte pro otevření obrázku v plné velikosti pokud zařízení září zeleně, působí zmizení schopnosti vidět tvory z jiné dimenze